Ulster University Logo

DOES EUROPE NEED A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM FOR HIGHWAY PROJECTS ?НУЖДАЕ ЛИ СЕ ЕВРОПА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО НА МАГИСТРАЛИ ?

Eadie, Robert (2014) DOES EUROPE NEED A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM FOR HIGHWAY PROJECTS ?НУЖДАЕ ЛИ СЕ ЕВРОПА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО НА МАГИСТРАЛИ ? In: International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna, Bulgaria. Научно-технически съюз по строителство в България. 890 pp. [Conference contribution]

[img] PDF - Published Version
494kB

Abstract

The decision reached on 24th May 2013 in the recent court case in Northern Ireland [Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)] contradicted the findings of a Greek court case [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 2008)] and has caused industry confusion in regard to the prequalification and quality/price stages of contracts over the European Financial limit, awarded under EU Directive 2004/18. As this is the third Northern Ireland court case that has changed European law this paper examines industry perceptions on the way forward in assessing the quality aspect of tenders. Most highways projects are in this category as they are above the European threshold. The paper carried out a desk based analysis on prequalification questionnaires from four different government departments, followed by a LimesurveyTM questionnaire in two stages. The first investigated responses from all centres of Procurement Expertise in Northern Ireland and the second gained responses from economic operators whocomplete prequalification questionnaires. Findings from an analysis of the way forward in assessingquality through prequalification indicates that although it provides value-for-money there is resistance to a European wide system but support for a highways specific system at theprequalification phase.Решението, взето на 24 май 2013 г., в скорошно съдебно дело в Северна Ирландия [Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)], противоречи на Решението на Гръцкия съд по друг подобен случай [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex,2008)]. Това предизвика дискусия относно причинените неудобства по отношение на етапи в договорните отношения - преквалификация и качество/ цена съгласно европейските финансови ограничения в Директивата на ЕС 2004/18. Тъй като това е третото в Северна Ирландия съдебно дело, което променя европейското законодателство, настоящата статия разглежда възможностите пред индустрията, относно качествената оценката на заявените оферти. Главните проекти, в тази категория, надхвърлят средното ниво на европейския праг. Настоящият основен анализ е на въпросници за преквалификация от четири различнидържавни ведомства, базирани на двустепенен въпросник от LimesurveyTM. Първият етапизследва отговорите от всички центрове за възлагане на обществени поръчки в СевернаИрландия, а на втория етап - реакциите от икономическите структури, които финализиратпреквалификационните въпросници. Резултатите от анализа на оценката за качеството чрезпреквалификация, показват, че макар и да осигурява растеж на приходите, среща затруднения от страна на Европейската система именно на фазата за преквалификация.

Item Type:Conference contribution (Paper)
Keywords:Government Procurement, Civil Engineering Procurement, European Legislation, Prequalification practices
Faculties and Schools:Faculty of Art, Design and the Built Environment
Faculty of Art, Design and the Built Environment > School of the Built Environment
Research Institutes and Groups:Built Environment Research Institute
Built Environment Research Institute > Studies Allied to Built Environment Research (SABER)
ID Code:30156
Deposited By: Dr Robert Eadie
Deposited On:02 Oct 2014 10:21
Last Modified:15 Jan 2015 13:00

Repository Staff Only: item control page