Ulster University Logo

Browse by Ulster Authors and Editors

Up a level
Export as [feed] RSS
Group by: Date | Item Type | No Grouping
Jump to: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1997
Number of items: 31.

2016

De Brun, Fionntan (2016) ‘Dá mBíodh Ruball ar an Éan – athchuairt ar roman noir na 1930í’. In: Éigse Loch Lao 3: Oidhreacht agus Stair Chlann Mhic Grianna. Curach Bhán, Berlin, pp. 35-45. ISBN 978-3-942002-30-1 [Book section]

De Brun, Fionntan (2016) ‘Mise liom féin lom dáiríre’: Seosamh Mac Grianna agus leathchairde a linne. Irisleabhar Mhá Nuad, XLVI . pp. 64-81. [Journal article]

De Brun, Fionntan (2016) Prút – sliocht as úrscéal. In: Bliainiris 11. (Eds: Mac Cóil, Liam and Ó hUiginn, Ruairi), Leabhar Breac, Indreabhán, pp. 129-139. ISBN 978 1 911363 09 5 [Book section]

De Brun, Fionntan (2016) Roibeard Mac Ádhaimh, Aodh Mac Domhnaill agus an réimse poiblí. In: Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha, 1700-1850. (Eds: Mac Mathúna, Liam and Uí Chollatáin, Regina), University College Dublin, Dublin, pp. 96-113. ISBN 9780901510686 [Book section]

De Brun, Fionntan (2016) Pádraig Mac Piarais, Scoil Éanna agus neamhspleáchas intleachtúil na hÉireann. In: An Piarsach agus 2016: Briathar, Beart agus Oidhreacht. (Eds: Ó Tuathaigh, Gearóid), Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. Galway, pp. 152-172. ISBN 978-178444-139-5 [Book section]

2015

Fionntán, de Brún (2015) ‘The nation or the ‘local organic community’? Ó Cadhain versus Ó Droighneáin’. Studia Celto-Slavica, 7 . pp. 231-242. [Journal article]

2014

de Brún, Fionntán (2014) Aodh Mac Domhnaill: 'tuiscint, cuimhne is toil shaor.'. In: Mo Ghnósa Leas an Dáin – Aistí in Ómós do Mháirtín Ó Direáin. (Eds: Ní Úrdail, Méidhbhín and Mac Giolla Léith, Caoimhín), An Sagart, An Daingean, Co. Kerry, pp. 173-194. ISBN 978-1-903896-89-1 [Book section]

2013

de Brún, Fionntán and Mac Mathúna, Séamus, eds. (2013) Éigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hÉireann (2013). Berlin, Germany. 106 pp. Curach Bhán, Berlin. ISBN 978-3-942002-10-3 [Book (edited)]

de Brún, Fionntán (2013) ‘Temporality and Irish revivalism: past, present, and becoming’. New Hibernia Review, 17 (4 (Win). pp. 17-47. [Journal article]

2012

de Brún, Fionntán and Mac Mathúna, Séamus, eds. (2012) Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag. 201 pp. Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheilitigh [Irish and Celtic Research Institute]. ISBN 978-0-9571006-6-4 [Book (edited)]

de Brún, F. (2012) ' 'We want no Gothic Revival': Pádraig Mac Piarais, an Gotachas agus an Athbheochan'[''We want no Gothic Revival': Patrick Pearse, the Gothic and the Revival]. In: Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle [Festschrift for Cathal Ó Háinle]. Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara, pp. 67-85. ISBN 978-1-906882-73-0 [Book section]

de Brún, Fionntán (2012) 'Ficsean nó Facebook? Do Phléisiúr Féin'[Fiction or Facebook? Name your pleasure]. Léachtaí Cholm Cille XLII, XLII . pp. 149-161. [Journal article]

de Brún, Fionntán (2012) ' 'Society in Ulster seems breaking up': an tionsclú, an imirce agus pobal na Gaeilge sa naoú haois déag'['Society in Ulster seems breaking up': industrialization, emigration and the Irish-language community in the nineteenth century]. In: Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge sa Naoú hAois Déag. Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh [Irish and Celtic Research Institute], pp. 134-152. ISBN 978-0-9571006-6-4 [Book section]

2011

De Brun, Fionntan, Hughes, Art and O Domagain, Gearoid (2011) An Taiscumar - permanent digital interactive exhibition on the history of the Irish language at Cultúrlann MacAdam-Ó Fiaich, commissioned by N. Ireland Tourist Board. Cultúrlann MacAdam-Ó Fiaich. [Exhibition]

de Brún, F. (2011) 'How the author died'. In: Twisted Truths - Stories from the Irish. Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara, pp. 211-216. ISBN 978-1-905560-71-4 [Book section]

de Brún, F. (2011) ‘Oiliúint Iriseoireachta - Riachtanais Chomhaimseartha’ [Contemporary priorities for the formation of Irish-language Journalists]. In: 'Ó Bholg an tSolair go Gaelscéal' [From Bolg an tSolair to Gaelscéal], a symposium on 'Priorities for Print and Internet Media in Irish’ commissioned by Foras na Gaeilge (Cross-border government Irish language body),, UCD. Foras na Gaeilge. 255 pp. [Conference contribution]

de Brún, Fionntán (2011) Expressing the Nineteenth Century in Irish: the Poetry of Aodh Mac Domhnaill (1802-67). New Hibernia Review, 15 (1). pp. 81-106. [Journal article]

2010

De Brun, Fionntan (2010) Scéal na Fadgies. [Digital or visual media]

de Brún, Fionntán (2010) ‘Filíocht Ghearóid Mhic Lochlainn’ [The poetry of Gearóid Mac Lochlainn]. In: Filíocht Ghaeilge an Lae Inniu [Contemporary poetry in Irish]. (Eds: Ní Fhrighil, Rióna), Cois Life (Dublin), pp. 271-288. ISBN ISBN 978-9-011764-21-7 [Book section]

de Brún, Fionntán (2010) 'Ulsteria': the fortunes of the Irish language under Stormont 1921-72. In: Conflicts in the North of Ireland 1900-2000: Flashpoints and Fracture Zones. (Eds: Parkinson, Alan F. and Phoenix, Éamon), Four Courts Press, pp. 202-222. ISBN 978-1-84682-189-9 [Book section]

de Brún, Fionntán (2010) ‘Filíocht Aodha Mhic Dhomhnaill (1802-1867): ag cur focal Gaeilge ar an naoú haois déag’. In: Filí agus Filíocht Éigse Cholm Cille 2009. (Eds: Ó Néill, Malachy), Éigse Cholm Cille, pp. 21-35. ISBN 9780956513601 [Book section]

2006

de Brún, Fionntán, ed. (2006) Belfast and the Irish Language. 216 pp. Four Courts Press. ISBN 1-85182-939-3 [Book (edited)]

De Brun, Fionntan and Phoenix, Eamon (2006) Oidhreacht Feirste. Belfast City Hall. [Exhibition]

de Brún, Fionntán (2006) ‘The Fadgies: ‘an Irish-speaking colony’ in nineteenth-century Belfast'. In: Belfast and the Irish Language. Four Courts Press, 101.-113. ISBN 1-85182-939-3 [Book section]

2005

de Brún, Fionntán (2005) Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile. Móinín. 109 pp ISBN 09532777-7-1 [Book (authored)]

2004

De Brun, Fionntan (2004) ‘Litreacha ón Chéad Chogadh Domhanda leis an Athair Pádraig Mac Giolla Cheara’. Taighde agus Teagasc, 3 . pp. 1-19. [Journal article]

2002

de Brún, Fionntán (2002) Seosamh Mac Grianna: an Mhéin Rúin. An Clóchomhar. 220 pp ISBN 0-903758-71-7 [Book (authored)]

de Brún, Fionntán (2002) An chinsireacht a rinneadh ar An Druma Mór. Taighde agus Teagasc, 2 . pp. 1-8. [Journal article]

2001

De Brun, Fionntan (2001) ‘An caighdeán, an chumhacht agus an scríbhneoir cruthaitheach’. Taighde agus Teagasc, 1 . pp. 1-10. [Journal article]

1999

de Brún, Fionntán (1999) ‘An scigaithris in An Druma Mór’. Irisleabhar Mhá Nuad, 1999 . pp. 98-108. [Journal article]

1997

de Brún, Fionntán (1997) An Francach Gaelach. Comhar, 56 (12). pp. 13-15. [Journal article]

This list was generated on Tue Sep 24 01:39:16 2019 BST.